Vårt arbetssätt

Våra klienter har normalt två typer av grundbehov när de kontaktar oss, dessa kan vara fristående eller utgöra en kombination:

  • Behov av resurser och expertis för att genomföra ett projekt och uppnå snabb effekt
  • Behov av att stärka den egna organisationens kompetens och arbetsmetoder

Footprint Partners har ett flexibelt angreppssätt och vi utformar tillsammans med våra klienter det bästa sättet att sammarbeta givet deras behov.

Beroende på mängden fokus på genomförande kontra kompetensutveckling, innebär detta normalt en av fyra projektmodeller:

 

Anlitat genomförande
Projekt som till största delen drivs och utförs av Footprint Partners team

Gemensamt team
Arbete ’sida vid sida’ i en gemensam projektgrupp, där vi balanserar stöd i genomförandet och on-the-job-coaching

Anlitat ledarskap
Footprint Partners tillhandahåller projektledning och coachning som gör det möjligt för klienten att driva projektet

Utbildningsprogram
Utbildningsprogram med moduler inom funktionella färdigheter, footprint-frågor och ledarskap